Cena CARMINY – 16 ročník

Ďakujeme za pozvanie a príjemne strávené preteky .

Tešíme sa na ďalší ročńík.