Cena NŽ Topoľčianky – parkúrové preteky.

Opäť sa na Všetkých tešíme v areáli NŽ , počas oboch súťažných dní.