Sponzorovali sme Medzinárodný šampionát plemien Lipican, Shagya-arab, Huculský kôň a Arabský plnokrvník.