TRADIČNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v NŽ TOPOLČIANKY

1.5.2022 sa zúčastníme dňa otvorených dverí ako sponzori podujatí v NŽ .

Nájdete nás na betónovej ploche vedľa tribún.

Tešíme sa na stretnutie.