Oťaže/martingal Thiedemann set

Kompletný Thiedemann set – oťaže a martingal, ktoré podporujú správne držanie hlavy.

Zaisťuje, že kôň nemôže zdvihnúť hlavu príliš vysoko alebo dopredu.

49,95